Terminy

9 czerwca 2016
Ważne terminy
(kolorem czerwonym zaznaczone zmiany na prośbę uczestników)

01.06.2016 – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
20.10.2016 – publikacja wstępnej agendy konferencji
06.11.2016 – termin przesłania artykułu i prezentacji w przypadku chęci prezentacji podczas obrad*
07.11.2016 – zakończenie elektronicznej rejestracji (w przypadku publikacji w FoM)
15.11.2016 – zakończenie elektronicznej rejestracji i dokonanie wpłaty (w przypadku publikacji w monografii)
17.11.2016 – szczegółowa informacja o agendzie konferencji
24.11.2016 – obrady konferencyjne
15.12.2016 – termin przesłania artykułu w przypadku chęci publikacji w FoM** (bez wystąpienia)
31.12.2016 – termin przesłania artykułu w przypadku chęci publikacji w monografii** (bez wystąpienia)

* – wystąpienie uzależnione od decyzji Rady Naukowej i kolejności zgłoszeń
** – publikacja uzależniona od uzyskania dwóch pozytywnych recenzji od członków Rady Naukowej