Program

20 października 2016

Program konferencji DEMIST’16 – 24.11.2016 r.

(aktualizacja 21.11.2016 r.)


8:15 – 9:00 – Rejestracja


9:00 – 9:15 – Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Prorektor ds. Nauki

Politechnika Warszawska

9:15 – 9:45 – Wykład ekspercki otwierający

„Stan obecny i perspektywy rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce jako bazy dla usług cyfrowych”
Marcin Cichy
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9:45 – 10:00 – Dyskusja

10:00 – 10:30 – Wykład ekspercki

„Zmiany zachodzące na rynku pracy w wyniku automatyzacji i robotyzacji”
dr Dominik Batorski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

10:30 – 11:00 – Wykład ekspercki

„Zarządzanie kluczowymi zasobami Internetu i jego wpływ na gospodarkę cyfrową – nowe domeny najwyższego rzędu”
Gabriella Schittek
Global Stakeholder Engagement Manager CEE
ICANN


11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa


11:30 – 12:00 – Wykład ekspercki

„Cyberprzestępczość w gospodarce cyfrowej, czyli co i jak kradną cyberzłodzieje?”
Michał Grzybowski
Dyrektor Wykonawczy

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

12:00 – 12:30 – Wykład ekspercki

„Praktyczne aspekty użycia technik ukrywania informacji w gospodarce cyfrowej”
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW
Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Dyrektor Biura ds. Cyberbezpieczeństwa
Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej

12:30 – 13:30 – Panel dyskusyjny

„Cyberbezpieczeństwo jako fundament dla gospodarki cyfrowej”

dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW (Wydział Zarządzania, PW) – prowadzący
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW)
Michał Grzybowski (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
Wojciech Trusz (Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju)


13:30 – 14:15 – Przerwa


14:15 – 15:15 – Panel dyskusyjny

„Przedsiębiorczość innowacyjna w gospodarce cyfrowej”

dr Agnieszka Skala (Wydział Transportu, PW) – prowadząca
Katarzyna Dwórznik (Biuro Polityki Gospodarczej, KIG)
Ola Lazar (przedsiębiorca, doradca)
Paweł Przybyszewski (Technology Broker, Business Technology Progress)
Tomasz Turzyński (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, PW)


Sesja wystąpień konferencyjnych

Prowadzenie – dr hab. inż. Katarzyna Rostek
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


15:15 – 15:30 – Wystąpienie konferencyjne

„Nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej: w poszukiwaniu nowych paradygmatów i ujęć”
prof. dr hab. Bohdan Jung
Kierownik Zakładu Gospodarki Cyfrowej

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa

15:30 – 15:45 – Wystąpienie konferencyjne

„Analiza porównawcza: miejsce Polski ze względu na poziom rozwoju gospodarki cyfrowej na tle wybranych państw europejskich”
dr hab. Mirosław Moroz, prof. nzw.
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15:45 – 16:00 – Wystąpienie konferencyjne

„Rola mediów społecznościowych w procesie uczenia się na stanowisku pracy”
dr hab. Jacek Bendkowski, prof. nzw.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska

16:00 – 16:15 – Wystąpienie konferencyjne

„Przyszłość pracy między ‚uberyzacją’ a automatyzacją”
Michał Paliński
Digital Economy Lab (DELab)
Uniwersytet Warszawski

16:15 – 16:30 – Wystąpienie konferencyjne

„Rola pozyskiwania wiedzy w przedsiębiorstwie – wyniki badań z niemieckich i polskich przedsiębiorstw produkcyjnych”
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
mgr inż. Małgorzata Śliwa
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Uniwersytet Zielonogórski

16:30 – 16:45 – Wystąpienie konferencyjne

„Mierniki poziomu digitalizacji”
dr inż. Marcin Kotarba
Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska


16:45 – 17:00 – Zakończenie konferencji