Dla autorów

9 czerwca 2016
Zgłoszone artykuły, po akceptacji tematu i uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej (j. polski, 5 punktów) w ramach opłaty podstawowej lub czasopiśmie „Foundations of Management” (j. angielski, 10 punktów) w ramach opłaty rozszerzonej. Termin publikacji – II poł. 2017 r.

 

W przypadku czasopisma „Foundations of Management” (FoM) artykuły po wniesieniu opłaty konferencyjnej będą sukcesywnie publikowane z indeksem DOI na platformie cyfrowej De Gruyter Open w priorytetowym terminie 3 miesięcy od daty zaakceptowania do druku. Preferowana objętość tekstu w granicach 30 — 40 tys. znaków w standardzie word.docx (Redakcja FoM gwarantuje opublikowanie do 31.03.2017 r. nie więcej niż 10 zaakceptowanych do druku artykułów złożonych do 15.12.2016 r.; pozostałe materiały będą publikowane w standardowym trybie).

 

Szczegółowe wymagania dla autorów artykułów w czasopiśmie „Foundations of Management” znajdują się na stronie czasopisma:
Wymagania dla monografii: