FAQ

20 października 2016

 

Czy można zgłosić publikację bez udziału w konferencji?

Standardowa opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji i daje prawo do udziału w obradach konferencyjnych. Brak udziału w konferencji nie zmniejsza wysokości opłaty.

 

Czy można zgłosić więcej niż jeden artykuł?

Tak, można zgłosić maksymalnie dwa artykuły indywidualne, ale tylko w sytuacji, kiedy jeden z nich zgłaszany jest do publikacji w czasopiśmie „FoM”, a drugi w monografii. Proszę zwrócić uwagę, że muszą to być dwa różne artykuły co do treści. W takiej sytuacji opłata całkowita (od dn. 24.10.2016 r.) wynosi 580,50 zł (150 zł płatne do 07.11.2016 r. na konto dla opłat podstawowych i 430,50 zł płatne na konto dla publikacji w FoM po potwierdzeniu przyjęcia artykułu – patrz Opłaty). Dodatkowo, za odrębną opłatą standardową, można zgłosić po jednym artykule przygotowanym zespołowo (obowiązuje zasada, że nazwisko danego autora może pojawić się maksymalnie przy dwóch artykułach w czasopiśmie „FoM” i przy dwóch w monografii).

 

Czy można zgłosić artykuł zespołowo?

Tak, można zgłosić artykuł napisany przez maks. 3 autorów, ale po wniesieniu opłaty konferencyjnej uzyskuje się prawo do uczestnictwa w obradach konferencyjnych jednego przedstawiciela zespołu. Kolejni uczestnicy – w przypadku chęci wzięcia udziału w obradach – zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 70 zł za osobę (płatne do 07.11.2016 r. na konto dla opłat podstawowych – patrz Opłaty). Za każdy artykuł zgłoszony zespołowo wnosi się pełną opłatę (zniżka przy zgłoszeniu dwóch artykułów dotyczy tylko artykułów indywidualnych).

 

Czy można zgłosić sam udział w konferencji bez publikacji?

Tak, można zgłosić sam udział w konferencji. Warunkiem jest przesłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty w wysokości 70 zł (płatne do 07.11.2016 r. na konto dla opłat podstawowych – patrz Opłaty). W zgłoszeniu, w polu „Zgłaszam referat pt.” należy wpisać „tylko udział”, w polu „W języku” należy zaznaczyć „polski”, w polu „Proponowany blok tematyczny wystąpienia” należy wybrać najbardziej interesujący obszar.