Idea

11 października 2016

DEMIST 2016

Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology
Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie

Idea
Gospodarka cyfrowa bywała do niedawna określana jako nowa ekonomia. Dzisiaj wiemy, że chociaż pewne fundamenty ekonomii pozostają niezmienne, to cyfryzacja gospodarki implikuje poważne zmiany rynków w zakresie: sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw, zachowań społecznych, rozwoju nowych technologii i modeli biznesowych. Podczas konferencji DEMIST’16 chcemy podyskutować o kierunkach tych zmian i ich wpływie na przyszłość zarządzania. Naszym zamiarem jest, aby konferencja DEMIST wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.