Opłaty

9 czerwca 2016

 

Opłata podstawowa: 170 zł
opłata obejmuje udział w obradach konferencyjnych oraz publikację artykułu w monografii w języku polskim (5 punktów)

 

Opłata rozszerzona (od dn. 24.10.2016 r., w związku z wyczerpaniem puli preferencyjnej): 430,50 zł (w tym 23% VAT)
opłata obejmuje udział w obradach konferencyjnych oraz publikację artykułu w czasopiśmie „Foundations of Management” w języku angielskim (10 punktów), opłata nie obejmuje kosztu tłumaczenia

 

Wpłat w ramach opłaty podstawowej należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2016 r., na konto:
10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
Bank Pekao S.A.
tytułem:
WZ DEMIST 2016 Nazwisko Imię

 

Wpłat w ramach opłaty rozszerzonej należy dokonywać w terminie do dwóch tygodni od dnia powiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, na konto:
81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
Bank Pekao S.A.
tytułem:
Publikacja artykułu w FoM Nazwisko Imię